Lid zijn van de Gezinsbond betekent mee groeien binnen een 'familie' die steunt op enthousiaste vrijwilligers in je buurt en een sterk gemotiveerd professioneel team. Ons doel: de leefwereld van gezinnen verrijken, verbeteren en versterken.

Gezinsbond

Wijnegem

De Gezinsbond is er voor jou!

Gebruik je Gezinssspaarkaart nu ook bij volgende partners !
NIEUW

Oproep aan onze leden:

Vermits wij als één van de weinige gemeenten in Vlaanderen geen geboorten meer doorkrijgen van onze gemeente, vragen we om zelf contact op te nemen.

 

Geef je geboorte door aan Brussel (Gezinsbond v.z.w., Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel: 02/507.89.22 (www.gezinsbond.be), samen met de aanvraag 'Brieven aan Jonge ouders'.

 

Zo wordt automatisch onze afdeling verwittigd en kunnen wij het geboortegeschenk overhandigen.

 

Ken je iemand in je buurt of kennissenkring die geen lid is, met een geboorte, krijgen zij een gratis lidmaatschap 2016 + 'Brieven aan jonge Ouders' als dit in Brussel geweten is.

Foto van een spelend kindje

Opvang volgens inkomen: nieuw attest nodig vanaf 2016

 

Gaat jouw baby of peuter naar een kribbe of onthaalouder en betaal je volgens de tarieven van Kind en Gezin? Sinds 1 mei '15 zijn er nieuwe tarieven van kracht. Ouders die nog een attest hebben met de oude tariefregeling moeten voor opvang vanaf 1 januari '16 hun tarief herberekenen en het attest zo snel mogelijk aan Kind en Gezin bezorgen. Wie al in het nieuwe tariefsysteem zit, krijgt een geïndexeerd attest opgestuurd door Kind en Gezin. Dat attest geef je af aan de verantwoordelijke van opvang.

 

Wil je hier graag meer info over of heb je hulp nodig? Contacteer dan de dienst Sociaal-juridisch advies van de Gezinsbond: T 02-507.88.62 of mail sjd@gezinsbond.be.

 

Meer info: klik hier

Hyperlink naar de pagina Jonge Helden. Een nieuwe naam voor Crefi, de jeugdafdeling van Gezinsbond.
Onze Promotie Filmpjes:

Gebruik uw spaarkaart :

Autolei 360, Wommelgem

Bakkerij Geerts

Turnhoutsebaan 548

Logo van Bakkerij Geerts

Optiek Ann Brands

Turnhoutsebaan 339-441

Wijnegem Shopping Center

afbeelding van het gezinsbondmannetje met spaarkaart
Gebruik je Gezinssspaarkaart nu ook bij volgende partners !
NIEUW